Zoek in het archief
 
terug

Check the original
News breaking: 2017-04-19

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.-(BUSINESS WIRE)- De Bank of America Company (de 'Onderneming') heeft vandaag zijn aandeelhouders op de hoogte gesteld dat het op 18 april 2017 een actueel verslag heeft ingediend via Formulier 8-K bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ('SEC'), waarin financiele resultaten worden aangekondigd voor het 1e kwartaal, eindigend op 31 maart 2017, met een netto-inkomen van $ 4,9 miljard, oftewel $ 0,41 per verwaterd aandeel.

Financiele hoogtepunten over het 1e kwartaal van 2017

* Netto-inkomsten namen toe met 40% tot $ 4,9 miljard en EPS steeg met 46% tot $ 0,41, vergeleken met respectievelijk $ 3,5 miljard en $ 0,28

* Omzet, na aftrek van rentelasten namen toe met 7% tot $ 22,2 miljard van $ 20,8 miljard

* De netto rente-inkomsten (net interest income, NII) namen toe met 5% tot $ 11,1 miljard, als gevolg van de hogere rentetarieven alsmede de toename van leningen en deposito's

* Niet-rente-inkomsten steeg met 9% tot $ 11,2 miljard van $ 10,3 miljard, aangedreven door hogere verkoop- en handelsresultaten en record bankkosten investeringsbanken voor het 1e kwartaal

* De reserve voor kredietverliezen daalde met 16% tot $ 835 miljoen van $ 997 miljoen. De netto oninbare schulden daalden met 13% tot $ 934 miljoen van $ 1,1 miljard; de netto verhouding oninbare schulden daalde van 0,48% naar 0,42%

* Ondanks hogere omzetgerelateerde compensatie-uitgaven, bleven de totale uitgaven gelijk op $ 14,8 miljard.

* Het 1e kwartaal van 2017 omvatte $ 1,4 miljard in jaarlijkse pensioen stimulans-subsidiabele kosten en seizoengebonden verhoogde loonbelasting in vergelijking met $ 1,2 miljard in het 1e kwartaal van 2016.

* Gemiddelde leningssaldi in bedrijfssegmenten steeg met $ 44 miljard, of 6% tot $ 819 miljard. Totale gemiddelde depositobalans nam toe met $ 58 miljard, of 5% tot $ 1,26 biljoen

* Winst op gemiddelde activa 0,88%; winst op gemiddelde gewone aandelen 7,3%; winst op gemiddelde materiele gewone aandelen 10,3%

* Boekwaarde per aandeel nam toe met 5% tot $ 24,36; materiele boekwaarde per aandeel nam toe met 6% tot $ 17,23 * $ 2,3 miljard aan gewone aandelen teruggekocht en $ 0,8 miljard aan dividend betaald op gewone aandelen

Hoogtepunten van de bedrijfseenheden voor het 1e kwartaal in 2017

Consumenten

* Leningen namen toe met $ 18 miljard, deposito's met $ 64 miljard

* Beleggingsactiva namen toe met 21%

* Toename van 13% in gebruikers mobiel bankieren, tot 22,2 miljoen

* Totale besteding creditcard/betaalkaart nam toe met 5%

Global Wealth and Investment Management (GWIM)

* Totale klantbalansen stegen $ 119 miljard tot meer dan $ 2,6 biljoen

* Leningen namen toe met $ 9 miljard

* Marge voorafgaand aan belastingen verbeterde tot 27%

* Lange-termijn beheerd vermogen (assets under management, AUM) stromen van $ 29 miljard in het 1e kwartaal van 2017

Globaal bankwezen

* Recordomzet van $ 5 miljard

* Toename leningen van $ 11 miljard

* Record aan bankkosten investeringsbanken gehele bedrijf van $ 1,6 miljard in het 1e kwartaal; nr. 3 in wereldwijde kosten

* Record aan M&A-kosten

Globale markten

* Verkoop- en handelsopbrengsten van $ 3,9 miljard inclusief negatieve netto waarderingsaanpassing debiting (debit valuation adjustment, DVA) van $ 130 miljoen

* Met uitzondering van netto DVA, de verkoop- en handelsopbrengsten gestegen met 23%

* Vaste inkomsten gestegen met 29%

* Aandelen gestegen met 7%

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170419005542/nl/

Contacts

Bank of America

Michael Pressman, +1 980-386-5083

Assistent Juridisch Adviseur